กระจกแกะลาย กระจกสลักลาย พ่นทราย

                                                       กระจกแกะลาย  กระจกแกะสลักลาย  พ่นทราย  

 

 

                                                             

 

 

กระจกแกะลาย หรือ กระจกแกะสลักลาย  ศิลปะบนแผ่นกระจกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความชำนาญของช่าง 

     เริ่มตั้งแต่การออกแบบวางองค์ประกอบของงาน  แกะลายบนกระจกด้วยเทคนิคการพ่นทราย 

      ให้เป็นมิติ ลวดลาย บนกระจกด้วยความชำนาญของช่างโดยเฉพาะ แล้วจึงเริ่มการลงสีเป็นขั้นตอนต่อไป

      เน้นน้ำหนัก แสงเงาให้เหมือนจริงมากที่สุด ด้วยประสบการณ์ช่าง ทางศิลปะโดยตรงตามแนวคิดและ

       ความต้องการของเจ้าของงาน ผู้ออกแบบ สามารถสร้างผลงานได้บนพื้นผิวของกระจกเรียบ ทุกชนิด

       งานกระจกแกะลาย สามารถนำไปประดับตกแต่งภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย อาคาร สถานที่สำคัญๆ ตาม

       วัถุประสงค์ของท่าน ตามเอกลักษณ์ที่ท่านต้องการ